Spoedgevallen Tijdens praktijk uren

Voor spoedafspraken verzoeken we u voor zover mogelijk voor 10.00 uur ’s morgens te bellen om zonodig u nog op dezelfde dag te kunnen behandelen.

Spoedgevallen tijdens weekend en avond of afwezigheid van de tandarts

  • Voor zeer dringende klachten buiten de openingsuren kunt u contact opnemen met de tandartsendienst Bemmel e.o.  via telefoonnummer: 0481 - 71 2030
  • Let op deze dienst is enkel voor ingeschreven patienten van tandartspraktijk Nijmegen.
  • U wordt direct doorverbonden met de dienst tandarts. U dient de behandeling bij de dienst tandarts contant af te rekenen. U krijgt een nota welke u zelf naar wens kunt declareren bij uw zorgverzekering.
  • Voor avond en weekendienst zijn extra kosten verbonden.
  • Wanneer is iets een spoedgeval?
  • Niet alle klachten of problemen vallen onder de categorie “spoedgeval”.
  • Spoedgeval: een uitgeslagen of losse tand, nabloeding van een eerdere behandeling
  • Géén spoedgeval: een uitgevallen vulling, tandpijn zonder zwelling, een losse (nood) kroon .
  • Een spoedgeval betreft dus alléén die klachten die redelijkerwijs niet tot de volgende dag binnen 24 uur of tot na het weekend kunnen wachten.