Over deze site

De zorgaanbieder optimaliseert zijn/haar patiëntenservice door middel van internet. 24 uur per dag kunnen bezoekers van de site informatie krijgen over aan gezondheid gerelateerde onderwerpen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De zorgaanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website en/of informatie welke via een doorlink(s) wordt bezocht. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De bouw en redactie van deze site wordt verzorgd door R2H, een full service internet onderneming gespecialiseerd in het verlenen van internetdiensten binnen de gezondheidszorg. De internetoplossingen van R2H ondersteunen medische professionals bij het bieden van online zorg aan de consument.

Browser

Deze site is geoptimaliseerd voor Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Internet Explorer versie 9.0 en hoger.

Registraties van de onderneming

U kunt ons in het register van de Kamer van Koophandel vinden onder KvK nummer: 09217731 0000

BIG-register

Onze zorgverlener(s) kunt u in het BIG-register vinden onder:

A.B.C. Suermondt (BIG-nummer: 89054337802)
S. van Riel (BIG-nummer: 69059247102)