Als een tand of kies erg beschadigd is, erg scheef zit of geen houvast meer heeft in het kaakbot, kan het nodig zijn om ‘m te trekken.

De behandeling

U krijgt een plaatselijke verdoving voor het gebied rond de tand/kies of een hele kaak. Dan wordt met instrumenten de tand of kies voorzichtig getrokken. De tandarts hecht de wond met hechtgaren, dat vanzelf verdwijnt. Als u pijn voelt nadat de verdoving is uitgewerkt, kunt u een pijnstiller als paracetamol nemen.

Na de behandeling

Sommige mensen krijgen na de behandeling last van wat koorts, enige zwelling, nabloeding of een ontsteking. Is dat bij u het geval? Overleg dan met uw tandarts wat u moet doen.

Wat moet u de tandarts vooraf vertellen

Let op: als u antistollingsmiddelen gebruikt of hartklachten heeft, zijn er extra voorzorgsmaatregelen nodig voor het tanden of kiezen trekken! Meld dit dan altijd voorafgaand aan de behandeling.