KNMT Nieuws

  • Er is een nieuwe richtlijn voor de dagelijkse mondverzorging van cliënten in de langdurige zorg. De richtlijn is speciaal bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders, maar kan ook nuttig zijn voor mondzorgverleners.
  • Vanaf nu kun je via de KNMT gebruikmaken van een nieuwe RI&E-tool: Arbo Management Systeem - of kortweg AMS. Met deze tool kun je kosteloos een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken. Werkgevers zijn verplicht om altijd een actuele RI&E en bijbehorend plan van aanpak te hebben. Aan de hand van een RI&E houd je in de gaten of je werkplek veilig is.
  • De Praktijkagenda 2025 valt deze dagen op de mat bij tandartsen met een abonnement op deze uitgave. In dit afsprakenboek kunnen praktijken afspraken met patiënten in 2025 vastleggen.
  • De Europese Commissie wil het gebruik en productie van amalgaam vanaf 2025 verbieden. De Council of European Dentists (CED) en KNMT verzetten zich hiertegen en pleiten bij het Europees Parlement voor een geleidelijke afbouw van amalgaam.
  • ACTA, KNMT en de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) hebben samen het Peri-Implantitis Meldpunt (PIM) opgericht, waar zowel patiënten en behandelaars ernstige peri-implantitis kunnen melden. Dit moet meer inzicht gaan geven in het ontstaan van deze aandoening.